JOGA DLA RODZIN

Rodzinne praktyk jogi sprzyjają zdrowemu stylowi życia i pogłębianiu więzi rodzinnych. Budują zaufanie i nadają poczucie bliskości. Wspólna praktyka, to taki czas w którym dzieci pokazują swój świat dorosłym, a dorosły budzi w sobie dziecko. Przez skupienie na własnym ciele, emocjach docieramy do własnych potrzeb i pragnień.

Stabilny umysł, świadomy oddech i ciało, zachowanie równowagi pomiędzy ciałem i umysłem oraz bycie dobrym dla siebie i innych to klucz do wewnętrznego  sukcesu człowieka.