MIŁEJ LEKTURY


Dzieci w wieku wczesnoszkolnym zaczynają lepiej rozumieć polecenia wydawane przez instruktora jogi. To dobry czas na tworzenie bardziej szczegółowej praktyki jogi i budowanie własnego ja.
W tym wieku poszerza się zakres świadomości swojego ciała, dzieci podejmują więcej prób uczenia się wydłużania koncentracji (nie poddając się tak szybko).