MIŁEJ LEKTURY


  • Bycie tu i teraz
  • Bycie w uważnym ruchu
  • Pogłębianie relacji rodzic – dziecko
  • Budowanie świadomości ciała
  • Uwalnianie stresu z ciała
  • Doznawanie ulgi i lekkości w ciele
  • Wzajemny szacunek i okazywanie miłości
  • Radość z życia
  • Kształtowanie zdrowych nawyków życiowych